joga košice

 

 

Joga Košice sa od svojho vzniku zameriava hlavne na výuku „klasickej“ jogy tým najtradičnejším spôsobom, a to tzv. Mysore štýlom. Učiteľ sa venuje na jednej lekcii niekoľkým žiakom, a  to individuálne tak, aby sa každý postupne naučil svoju zostavu. Joga je o dlhodobej práci na sebe samom, o budovaní sily, flexibility, vedomého dychu a pokojnej mysle. Je to o prítomnom okamihu. Žiaka aj učiteľa na Mysore hodine joga úplne pohltí a vonkajší svet prestane existovať.

Výsledok je úžasný už po niekoľkých lekciách. Čím dlhšia prax, tým viac energie, radosti a pokoja.

U nás môžete začať na ľubovoľnej hodine, pokračovať kedy Vám to vyhovuje a cvičiť si tempom a spôsobom aký sa Vám páči. Zostavu, ktorú sa naučíte, môžete potom cvičiť sami doma alebo kdekoľvek budete mať chuť. Získate niečo na celý svoj život. Joga u nás je veľmi o slobode každého žiaka. Je aj ale o jeho zodpovednosti voči sebe samému, jeho pracovitosti a jeho túžbe niečo zmeniť. Niekedy môžu byť prekážkou k Vašej zmene financie a preto sme u nás zaviedli „slobodnú hodinu“ každý štvrtok o 17:15. Na nej je vstupne dobrovoľné, podľa Vašich finančných možností.

Joga je slobodná cesta k sebe samému. Radi Vás na nej budeme sprevádzať.